کنترل‌کننده SDN

مدیریت سریع پیام‌های OpenFlow و در نتیجه به‌روزرسانی جداول جریان سوئیچ‌های OF در زمان کوتاه به عنوان اصلی‌ترین چالش کنترل‌کننده‌های شبکه نرم‌افزار تعریف محسوب می‌شود. یکی از راهکارهای تسهیل این امر استفاده از کتابخانه‌های قوی و به‌روز در کنار کدنویسی کارآمد با پیچیدگی پایین می‌باشد.