تخمین جمعیت

در دنیای امروزی سیستم‌های نظارتی به طور وسیع در شکل‌های مختلفی استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها برای امنیت بانک‌ها و مراکز تجاری، کنترل ترافیک و موارد دیگر استفاده می‌شوند. یکی از کاربردهای سیستم نظارتی تخمین اندازه جمعیت است. هدف از تخمین تراکم جمعیت، فهمیدن رفتار از صحنه تجمع، در جهت مدیریت، امنیت  و ایمنی  بیشتر است. از فناوری بینایی ماشین  در همه این سیستم‌ها استفاده می‌شود. برخی از این سیستم‌ها پردازش را به صورت تک تصویری و برخی دیگر محاسبات را بر روی فریم‌هایی از جریان ویدئویی انجام می‌دهند.