شکایت از خرید
شکایت از خرید 

در شرایط ذیل محصول پس گرفته میشود و مبلغ عودت میشود.

  • مشخصات ذکر شده در سایت  با مشخصات محصول  ارسالی مطابقت نداشته باشد.
  • در صورتی که کالای  دچار آسیب شده  باشد.(تمام تلاش شهر رنگ این است کالای با کیفیت بالا و با بسته بندی کاملا مطمعن به دست شما برسد)
  • کالایی که قصد عودت آن را دارید نباید بیش از یک هفته از رسیدن آن به شما گذشته باشد.