آرشیو نویسنده: mabna-admin

ماده 1- تعاریف -1-1 «مرکز رشد فناوری مبنا»: از اين پس به اختصار « مرکز » ناميده…

ادامه مطلب

تعریف مرکز رشد مرکز رشد یا انکوباتور، یکی از ابزارهای…

ادامه مطلب

فرم رزومه همکار پژوهشی فرم قالب رزومه گروهی نسخه فرم…

ادامه مطلب

3/3